Jak zawrzeć umowę sprzedaży domu?

real estate and sign contract, seller and buyer of home successf

Bardzo często w sytuacji, kiedy chcemy sprzedać dom, nie wiemy jaką umowę należy zawrzeć, a także co powinna zawierać. Umowa sprzedaży nieruchomości jest rodzajem umowy, która musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego, w przeciwnym razie jest nieważna. Poprzedza umowa przedwstępna, która może, ale nie musi być zawarta w formie notarialnej. Często obie strony w celu zredukowania kosztów zgadzają się podpisać przedwstępną umowę w zwykłej formie pisemnej. Przedwstępna umowa rezerwuje daną nieruchomość dla jej nabywcy, do czasu na przykład uzyskania kredytu hipotecznego.

Umowa sprzedaży domu musi zawierać następujące elementy: strony umowy, przedmiot umowy, cena zakupu wraz z metodą płatności, a także data dostarczenia lokalu. Akt notarialny zawiera również dokumenty przedstawione przez dwie strony umowy. Obejmuje również wniosek kierowany do wydziału ksiąg wieczystych w sądzie, którego celem jest zmiana właściciela nieruchomości, czym zajmuje się notariusz.

Notariusz za swoją pracę pobiera wynagrodzenie, które jest określone w rozporządzeniu, zależą od wartości domu i działki. Przygotowanie aktu notarialnego wiąże się również z zapłatą podatku, którego wysokość obciąża kupującego. Jest to podatek od czynności cywilnoprawnych wymagany przy zakupie nieruchomości na rynku wtórnym. Wynosi 2% ceny sprzedaży. Kolejne koszty będą związane z opłatami sądowymi, wynikającymi ze zmiany wpisu w sądowych księgach wieczystych. Należy też pamiętać o konieczności uiszczenia podatku VAT. Koszty związane z umową notarialną znajdują się zwykle na końcu aktu.

Aktu notarialnego wymaga każda umowa, która przenosi własność nieruchomości. W pierwszej kolejności notariusz sporządza akt na podstawie wszystkich dostarczonych mu informacji. Obie strony otrzymują taki projekt, aby móc go przeczytać i zaakceptować. Następnie przyjęty akt odczytuje się w obecności obu stron. Kupujący i sprzedający, a także notariusze, umieszczają odpowiednie inicjały na każdej stronie aktu i podpisują go na końcu aktu, jeżeli zgadzają się z tymi postanowieniami. Strony mają również prawo do przedstawienia własnego projektu umowy. Wtedy notariusz jest zobowiązany do sprawdzenia umowy pod kątem prawnym oraz czy nie narusza interesów żadnej ze stron. Kopie aktu notarialnego sprzedaży domu są przekazywane obu stronom, oryginał pozostaje u prawnika. Odpisy trafiają do sądu hipotecznego i w razie konieczności – do innych urzędów.

Przed udaniem się do notariusza należy przygotować następujące dokumenty:

  • odpis z księgi wieczystej nieruchomości,
  • tytuł prawny nabycia danego lokalu,
  • dowody osobiste obu stron transakcji,
  • inne dokumenty, które notariusz uzna za niezbędne.

Warto wcześniej skontaktować się z notariuszem lub wejść na stronę http://www.notariuszjurczak.pl/, aby dowiedzieć się jakie dokumenty są niezbędne do dokonania formalności związanych z umową sprzedaży domu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>